Misija

Maisto papildų ir specialiosios paskirties maisto produktų importuotojų bei platintojų asociacija turi aiškią misiją, padedančią darbus planuoti efektyviau ir gerinti šalies maisto papildų bei specialių maisto produktų rinkos situaciją:

- asociacija dirba tam, kad suburtų ir palaikytų Lietuvos maisto papildų, specialios maistinės paskirties maisto produktų tiekėjų bei pardavėjų bendruomenę;
- kiekvieną darbą grįstų savitarpio pagalba, atvirumu bei sąžiningumu;
- kasdien atstovautų ir gintų Lietuvos maisto papildų, specialios maistinės paskirties maisto produktų tiekėjų bei pardavėjų interesus, padėtų jiems dirbti sklandžiau tiek vietinėje, tiek užsienio rinkoje.
- užmegztų bei nuolat stiprintų bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis ir kitų šalių atsakingomis įstaigomis.

Maisto papildų ir specialiosios paskirties maisto produktų importuotojų bei platintojų asociacijos misija – svariais sprendimais ir atsakingu darbu auginti asociacijos autoritetą, tuo pačiu didinti viešą jos narių pasitikėjimą.